6006141-karel-curda-nebyl-zradce

Možná se divíte, proč si jako první osobu pro své články vybírám právě toho, kdo zradil. Myslím, že nikdy není všechno tak černo-bílé. A tak na Karla Čurdu nemusíme pohlížet jen jako na zrádce, leč i jako na člověka, který uvízl v zoufalé situaci a zvolil zoufalé řešení, jak z ní pryč.

Roku 1939 odešel do Francie a poté do Velké Británie, kde se přihlásil k plnění úkolů v týlu nepřítele. Rotmistr Čurda absolvoval výcvik a byl přiřazen k operaci OUT DISTANCE, které velel nadporučík Adolf Opálka. Čurda byl svými nadřízenými hodnocen jako spolehlivý voják,  loajální, vhodný pro nasazení do riskantních sabotážních akcí. Pro tuto operaci byl tedy vhodným kandidátem.

Skupina ve složení Adolf Opálka, Karel Čurda a Ivan Kolařík se v protektorátu měla připojit k operaci SILVER A, jejímž hlavním úkolem bylo zajišťovat spojení Velké Británie s odbojem na našem území.

Seskok skupiny OUT DISTANCE ale neproběhl hladce. Byl u obce Ořechova zpozorován a nahlášen četníkům, kteří na místě našli padáky a také doklady Ivana Kolaříka, který raději spáchal sebevraždu, než aby riskoval, že bude nalezen gestapem.

Zbylí dva členové skupiny se dostali do Pardubic, kde se spojili s vedoucím operace SILVER A, kapitánem Alfrédem Bartošem. Přes něj se dostali do Prahy, kde byl Opálka pověřen velením nad parašutisty, kteří se zde skrývali.

Karel Čurda ihned po uskutečnění atentátu opustil Prahu. Odjel za svou matkou do Nové Hlíny v jižních Čechách, kde se dozvídal o represích. Popravy podezřelých a celých jejich rodin, vyhlazení Lidic. Gestapo neustále slibovalo odměnu za informace a na Čurdu naléhala i jeho matka, která měla strach, aby i je nepotkal stejně hrůzný osud jako už tolik zabitých lidí. Těžko se domýšlet, co se v Čurdovi odehrávalo. Jisté ale je, že ho to nakonec zlomilo. Třináctého června napsal na gestapo anonym, kde Gabčíka s Kubišem udal jako pachatele atentátu. Když se ale nedostavila reakce, vydal se o tři dny později osobně do Petschkova paláce – sídla gestapa.

Pověděl všechno. Prozradil nejen jména parašutistů, ale i jejich spolupracovníků v Praze, Pardubicích, Plzni i Lázních Bělohrad. Na základě jeho udání se gestapo nakonec přes udané odbojáře dopátralo i radiostanice Libuše v Ležákách. Probíhaly razie, při kterých byli ti odbojáři a spolupracovníci parašutistů, kteří ještě nespáchali sebevraždu, odtahováni do koncentračního tábora Mauthausen, kde byli popravováni. Parašutisté sami byli objeveni v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde po dlouhém boji všichni zemřeli.

Dá se říct, že Karel Čurda má na svědomí smrt všech těchto lidí. Ale stejně mi nějak nejde ho označit za totální špínu, zrádce, vraha svých kamarádů. Dnes už jen málo lidí může popsat hrůzu této války. A kdo z nás se někdy ocitl v situaci, kdy musel volit mezi životem a smrtí? Čurda v té situaci nepochybně byl.

Měl na výběr. Mohl zůstat doma, zachovat se statečně a v podstatě čekat, kdy si přijdou nejen pro něj, ale i pro celou jeho rodinu. Nebo mohl zradit a zachránit život svůj i svých blízkých. Sáhněte si do svědomí a čestně posuďte, zda můžete se stoprocentní jistotou říct, že byste volili první možnost.

Já to říct nemůžu. Obávám se, že bych nejspíš měla blíže k druhému řešení. Nejsem hrdina. A Čurdu neodsoudím. Nezemřel v boji za svobodu a spravedlnost, ale byl rozhodnut pro ni život nasadit a podle nadřízených k tomu byl ideální. Možná jeho největší chybou byl útěk k mamince. Možná by nezradil, kdyby nebyl vystaven neustálým výčitkám a naléhání z její strany.  Nikdo nemůže vědět, čím procházel.

Ani Čurda nebyl hrdina. Alespoň v tom zažitém slova smyslu. Ano, zradil své kamarády a spolu s nimi odsoudil na smrt spoustu dalších lidí, kteří byli nejspíš statečnější než on. Ale nemyslím si, že to udělal s vidinou zisku nebo záchrany vlastní kůže. Podle mě mu šlo hlavně o záchranu svých nejbližších a nejspíš i o ukončení vraždění lidí, kteří s akcí neměli nic společného. A to by se už hrdinstvím nazvat dalo. Ovšem v této situaci napáchal víc zlého než dobrého, a tak za hrdinu považován být nemůže a nesmí. Ale nesoudila bych ho tak přísně.

Když nad ním byl po válce vynesen rozsudek smrti za zradu, neodvolal se. Verdikt přijal. Nesvědčí to o tom, že svého činu litoval? O tom, že měl svědomí a nemohla to být taková zrůda, za jakou ho spousta lidí považuje? Doufám, že tomu tak je.

Toto nemá být Čurdova obhajoba a snaha o jeho očištění.  Má to být jen jiný pohled na věc a já vás prosím, abyste se nad tím zamysleli. Kdo z nás ví, jak by se zachoval v situaci, kterou si ani neumí představit? Kdo z nás může bezpečně předvídat, co by udělal? Proto nebuďte tak přísní v souzení ostatních. Ať už jde o vaše sousedy nebo o válečné hrdiny a zločince, kteří byli koneckonců taky jenom lidmi.

 

Prameny: M. Burian a spol.: Atentát, J. Čvančara: Heydrich

 

 

Karolína Spejchalová

Karolína Spejchalová

Holka, které je vytýkáno, že stojí moc nohama na zemi, že se s ní nedá bavit o poezii. Nejraději píše povídky a články o historii. Snaží se být alespoň pseudošéfredaktorkou tohoto magazínu.

  1. I was just looking at your Operace Anthropoid – Karel Čurda | Zmatená kudrlina website and see that your website has the potential to become very popular. I just want to tell you, In case you don’t already know… There is a website network which already has more than 16 million users, and most of the users are looking for websites like yours. By getting your site on this service you have a chance to get your site more visitors than you can imagine. It is free to sign up and you can find out more about it here: http://mariowelte.de/26zz – Now, let me ask you… Do you need your site to be successful to maintain your way of life? Do you need targeted traffic who are interested in the services and products you offer? Are looking for exposure, to increase sales, and to quickly develop awareness for your site? If your answer is YES, you can achieve these things only if you get your site on the network I am talking about. This traffic service advertises you to thousands, while also giving you a chance to test the network before paying anything at all. All the popular blogs are using this service to boost their readership and ad revenue! Why aren’t you? And what is better than traffic? It’s recurring traffic! That’s how running a successful website works… Here’s to your success! Find out more here: http://janluetzler.de/9zw

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>